મુંજાવ છું હું…!!

હું મુંઝાવ છું મનમાં ઘણો,
અને જવાબો મળતા નથી

પ્રયત્નો કદાચ હશે ઓછા મારાં,
બાકી પ્રશ્નો એટલા અઘરા નથી..!!

રિબાઇને મરવું નથી મારેં,
પણ હસવું એટલું સહેલું નથી..!!

જીવનનું સત્ય જાણું છું, હું…!!
પણ એ રિતે જીવવાની જીગર નથી..!!

આળસ અને આંડબરે ઘેર્યો છે, મને
બાકી ઇશ્વર થવું એટલું અઘરું નથી…!!

જીજ્ઞેશ, કદાચ મારાથી જ સત્ય છુંપાવું છું, હું..!!
એટલે જ કદાચ, મનમાં હું મુંઝાવ છું..!!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.